اپلیکیشن پرداخت

اکتبر 18, 2020
اپلیکیشن پرداخت چه مزیت‌هایی دارد؟

اپلیکیشن پرداخت چه مزیت‌هایی دارد؟

اگرچه پرداخت الکترونیکی هنوز در حال رواج در ایران است اما این روزها پرداخت موبایلی به سرعت در حال جایگزینی آن است. به همین دلیل در […]
اکتبر 14, 2020
کش بک چه کاربردی دارد

کاربرد کش‌بک در خدمات پرداخت

عبارت واریز شد برای همه ما یکی خوشایندترین عبارات محسوب می‌شود. چه بهتر زمانی که پس از یک خرید با فاکتور چند صد هزار تومانی اتفاق […]