تخفیف

ژانویه 3, 2021
تفاوت تخفیف با کش‌بک

تفاوت تخفیف با کش‌بک؟ کدام بهتر است؟

کش‌بک (Cashback) اصطلاح جدیدی است که احتمالا در سایت‌های خارجی با آن برخورد کرده‌اید. کش‌بک مفهوم جدیدی در عرصه تجارت الکترونیک است که اغلب افراد آن را […]